Kringkasting og AV fasilitetsdesign favner et bredt spekter av klienters behov, med alt fra vanlig TV produksjon eller postproduksjonsfasiliteter og bruk av digital teknologi.

ProVideo er systematisk når vi hjelper våre klienter med å finne ut av hvilke løsninger de bør velge. Når grunnleggende valg er tatt (for eksempel: studio og kontrollrom, innredning, akustikk, effektbehov, ventilasjon, formater, bruksområder, osv.), tilbyr vi rådgivning for å finne frem til aktuelle leverandører og med å anbefale konkrete produkter. I neste steg visualiserer vi produksjonsfasilitetene ved hjelp av VidCAD, som er en markedsstandard innen kringkastingsinstallasjoner. Dette videreføres i en detaljert skjematisk dokumentasjon av så vel elektronisk som fysisk installasjon. Spesifikasjoner og romdesign gir arkitekter og eiere en helhetlig oversikt over fasilitetenes krav. ProVideos elektroniske systemintegrasjon følger en gjennomtenkt analyse som inkluderer planlegging, design, dokumentasjon, bygging, testing og ferdigstillelse for hver enkelte prosjekt. Med presis og detaljert informasjon, kan vi veilede fagfolk (for eksempel, snekkere ventilasjonsfolk og elektrikere) hvordan de kan utføre kritiske designelementer som kan spare ditt prosjekt både tid og penger.